.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. مدارک موردنیاز تغییر نشانی واحد صنفی – اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و سوخت های وابسته
مدارک موردنیاز عکس 3*4
سند مالکیت یا اجاره نامه
شناسنامه
مدرک تحصیلی( برای مقاطع دیپلم و بالاتر)
کدرهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی (کدرهگیری ده رقمی اداره دارایی)
گزارش بازرسی
استعلامات استعلام پست
استعلام مالیات