.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. مبالغ صدور پروانه – اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و سوخت های وابسته

3 عدد فیش واریزی پرداخت های قانونی متقاضیان صدور پروانه کسب

 

 

 شماره حساب سازمان صنعت ، معدن و تجارت (کلیه بانکهای دارای حساب ساتنا-پایا)

 

شبا:  IR   53-0100-0040-7405-3101-8660-95

شناسه پرداخت:

29-8155-0741-4012-0992-2224-4466-6888


 شماره حساب اتاق اصناف ایران(بانک ملی ایران):

 

0103100597004


 شماره حساب اتاق اصناف شهرستان مربوطه:

 

تماس متقاضی و دریافت شماره حساب از اتاق اصناف شهرستان