.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. راهنما ثبت نام پروانه کسب – اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و سوخت های وابسته